SRHR සංඥා භාෂාවෙන්
Chapter 04
ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය යනු කුමක්ද?
එල්.ජී.බී.ටී.කිවු.අයි. යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
What is sexual orientation about?
සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයකු යනු කවරෙක්ද?
ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවී සමානාත්මතාවය යනු කුමක්ද?
How do you communicate your gender identity to someone?