අපි

  අපේ ශරීරය පිලිබන්ද පාලනය ඉල්ලා සිටින තරුණයින් වෙමු

වී හියර් යූ ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ උපදේශන ජාලයේ සහ බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලයේ ඒකාබද්ධ උත්සාහයකි. අපගේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා SRHR (ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය හා අයිතිවාසිකම්) සේවාවන් සඳහා ප්‍රවේශය වැඩි දියුණු කිරීමයි.

වී හියර් යූ 2014 දී ආරම්භ කරන ලද අතර ශ්‍රවණාබාධිත පුද්ගලයින් සමඟ කටයුතු කරමින් සිටී. වෙබ් අඩවිය හරහා අපගේ විෂය පථය පුළුල් කිරීමට සහ තවත් පුද්ගලයින් වෙත ළඟා වීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු!

පහත අන්තර්ගතය වයස අවුරුදු 13 සහ ඊට වැඩි අයට සුදුසු බව කරුණාකර සලකන්න

ඉදිරියට යාමට තරුණයින් දිරිමත් කිරීම

එස්ආර්එච්ආර් සම්බන්ධව අපි වැඩිපුරම අසන ලද ප්‍රශ්න රැස් කර ඇති අතර පිළිතුරු තේමාත්මක අංශ හතකට බෙදා ඇත. මෙම ප්‍රශ්න වෘත්තිකයෙකු විසින් සම්පාදනය කරන ලද අතර පිළිතුරු ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරී සිටින තරුණ තරුණියන් විසින් සමාලෝචනය කරන ලදී. අප විසින් සපයන ලද අන්තර්ගතයේ ඔබට අවශ්ය පිළිතුරු සොයා නොගන්නේ නම්, ඔබට මැසෙන්ජර් හරහා අපට පණිවිඩ යැවිය හැකිය.

අපිව අනුගමනය කරන්න